Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2015

05:32
Jedną z rzeczy, których się nauczyłem, jedną z zasad, które musiałem sobie wpoić, jest to, żeby nie żałować. Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno narzekać na coś czego nie ma, co nie istnieje rozumiesz? Nie ma żadnego “gdyby”, nie ma “mogłem”, i nie ma “jakbym”. Nie ma przeszłości ani przyszłości. A wiesz dlaczego? Bo to, mój przyjacielu, po prostu nie istnieje.
— Paweł Leśniak ‘Przed Północą’ (via polskie-zdania)
Reposted fromwounded-monster wounded-monster
05:29
5957 9e3d
Reposted fromTaieri Taieri viaarrependimento arrependimento
05:29
8793 9e1a
05:29
6001 9d2c
Reposted fromrol rol viaarrependimento arrependimento
05:28
Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.
Reposted fromemerencja emerencja viaarrependimento arrependimento
05:28
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło…
— W. Ziółek
Reposted fromxalchemic xalchemic viaarrependimento arrependimento
04:57
8557 314f
04:15
7364 03b9
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viasoadysta soadysta
04:13
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viacarmen713 carmen713
04:13
5213 3e9d 500

Balchik, Bulgaria (by Florin Ihora)

04:11
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają Twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że Twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacarmen713 carmen713
04:08
04:08
04:04
3319 6407
Reposted frommartynkowa martynkowa
04:03
04:03
0487 39e5 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viameovv meovv

June 07 2015

18:15
7790 750c
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viablacktoblack blacktoblack
17:19
8106 fcee
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
17:19
6990 08ce
Reposted fromepi epi
17:18
W życiu przydarza ci się to, co przyciągasz do siebie myślami. Tym, o czym myślisz, kształtujesz swoje życie.
— Regina Brett – Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu
Reposted frompuella13 puella13 viacarmen713 carmen713
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl