Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

17:17
1598 abca
Reposted fromfoods foods
17:16
9539 0f5c

Cofaj się tylko po to, by wziąć rozbieg.
17:16
4662 67c9 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viacarmen713 carmen713
17:16
http://31.media.tumblr.com/58e0afbe1e8bebbe1953fd34fdf49cbf/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo1_500.gif
http://33.media.tumblr.com/24bfa1d071322984dce663a5878bca97/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo2_500.gif
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viacarmen713 carmen713
17:15
4112 8186
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacarmen713 carmen713
17:15
4084 44a0
Reposted fromgruubas gruubas viacarmen713 carmen713
17:15
N&J!
Reposted fromohshit ohshit viacarmen713 carmen713
17:14
3690 fbb9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 06 2015

04:37
5196 8f2c 500
od czego zacząć?
04:34
9779 a7bd 500

a1379:

Respect.

Reposted fromPoooly Poooly
04:24
3788 e96d
Reposted frommiischa miischa
04:23
04:22
4605 ed16
Reposted froma-antimatter a-antimatter
04:21
0730 4245
Lazy morning.
Reposted fromi-ann i-ann viagwiazdeczka gwiazdeczka
04:20
04:19
7752 3a0e
Reposted fromms-kate ms-kate
04:19
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromriddl3m riddl3m
04:14
  Bo jak można żyć, gdy nas odarto z miłości, on dokładnie to zrobił, zdarł ze mnie cienką skórę swej miłości, chociaż nie zawsze ją czułam, wiedziałam, że istnieje, przecież obrotów Ziemi też się nie czuje.
— Zeruya Shalev
Reposted fromIriss Iriss viablacktoblack blacktoblack
04:14
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Pan Jacek
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viablacktoblack blacktoblack
04:13
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viablacktoblack blacktoblack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl